Tävlingsgrupp

Om gruppen

Tävlingsgruppen

Gruppen startades på initiativ av medlemmar och coacher med stöttning av CFS. UG är en del av övrig verksamhet på CFS och medlemmarna består av både coacher och medlemmar. Syftet med UG är att hålla samman en grupp av personer som ligger på ungefär samma nivå träningsmässigt och som alla vill utvecklas inom Crossfit och kunna tävla i sporten. Gruppen följer en gemensam programmering som skrivs a v Klara Lycho. Gruppen har två gemensamma träningstider per vecka där alla medlemmar förväntas delta. Övriga pass genomförs när det passar bäst för varje gruppmedlem. Gemensamt för gruppen är att alla medlemmar stöttar och utmanar varandra för att utvecklas så mycket som möjligt inom sporten.

Uppföljning
Uppföljning Efter varje träningsperiod kommer en utvärderingsenkät gällande den avklarade perioden skickas ut. Medlemmarna förväntas fylla i dessa enkäter, dels för att vi ska kunna säkerställa att programmeringen går i rätt riktning, dels för att vi ska kunna följa upp hur väl träningen efterföljs av medlemmarna. En gång i halvåret genomförs en mer omfattande uppföljning med fokus på medlemmarnas ambitionsnivå och motivation för att vi ska kunna säkerställa att medlemmarna har viljan och drivet att fortsätta vara med.

För att ansöka om att vara med i gruppen eller om man vill veta mer pratar man med Karl Gullö.

Förväntningar på gruppen

Tävlingsgruppen är en inkluderande grupp där alla som uppnår kravspecifikationen får vara med. Det vi förväntar oss av dom som är med:

Ta ett extra ansvar att få människor att känna sig välkomna

Majoriteten av träningen ska ske på CFS

Programmeringen är till för er som är i gruppen

Tävla en gång per år och representera CFS

Alltid föregå med gott exempel

Om många tränar samtidigt, visa hänsyn till andra

Alla i gruppen tar ett extra ansvar för städning och undanplockning

Följa programmeringen såklart

Kravspecifikation

• Personen ska följa programmeringen, alltså 5 pass à 1,5-2 h per vecka. Medlemmar får missa 15% av passen över en halvårsperiod, exempelvis på grund av sjukdom, semester eller arbete

• Personen ska skriva ner sina resultat under träningen för att kunna se sin utveckling på sikt

 • Personen ska eftersträva att köra RX:a workouts

• Personen ska vilja tävla och ha ambitionen att ställa upp i minst en tävling per år (Open räknas inte)

• Personen ska ha som ambition att köra Open RX

Fysisk förmåga

Gymnastik:
Unbroken, Strict:
Pull ups 7/3
Unbroken, Kippat:
Pull ups: 5
HSPU: 3
T2B: 8
Chest to bar (anyhow): 2
Pistols (alternerat): 10
Rope Climbs: 1

Skivstång
: Clean 80/50 kg
Snatch: 50 / 35 kg
Jerk: 75 / 45 kg
 OHS: 50 / 35 kg
DL: 140 / 100 kg
BS: 110 / 80 kg
Strikt Press: 50 / 30 kg

Cardio:
2K Rodd <7.15 / 8.15
Double unders: 20 Unbroken

Sökande ska klara av minst 13 / 16 av ovanför krav